Rekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljave v Občini Zreče

110.497,37 €
Lastni projekti
Zaključeno
25.8.2017
24.11.2017