Zamenjava strešne kritine na OŠ Zreče v letih 2016 in 2017

110.718,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
junij 2016
avgust 2017

Podatki o financiranju