Obvestilo o zaključku zbiranja pobud za spremembo namenske rabe zemljišč