Vzpostavitev sistema izposoje javnih koles v Zrečah

Podatki o financiranju