Poziv za sodelovanje pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Spodnja industrijska cona Zreče (del MOEUP UN 1/081 in del MOEUP UN 1/082)