Otvoritev ob zaključku del - ureditev vodne infrastrukture na Dravinji na območju zazidalnega načrta industrijske cone II. Zreče, v sredo, 28. avgusta 2019, ob 16.00 uri, na lokaciji nove ureditve ob reki Dravinji (parkirišče Unior d.d.)

28.08.2019 Stanka B. (Uprava)