JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve