IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA ZREČE (aglomeracija Zreče)

Infrastruktura
Krajevna skupnost Zreče
3.853.339,08 €
Kohezijski sklad
1.544.367,96 €
V teku
mesto Zreče, 3214 Zreče
začetek projektiranja september 2018
zaključek izvedbe del avgust 2023

Podatki o financiranju