Obvestilo uporabnikom storitev odvoz aodpadkov v občini Zreče

10.07.2020 Štefan P.