Izjava o spremembi števila oseb

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov