Ponudba za prodajo nepremičnine skladno s 201. členom Zakona o urejanju prostora

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov