Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov