Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (na podlagi 139. člena ZUJF)

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov