Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov