Vloga za izdajo soglasja za poseg v občinsko cesto

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku