Javno zbiranje ponudb - prodaja parcel za stanovanjsko gradnjo (naselje Dobrava, KS Dobrovlje)

15.07.2019 Mateja Č.